120 درجه چرخش

می خواهیم ببینیم آیا میشود گفته های 120 درجه مخالف را درک کرد

استدلال و اسنتتاج

استدلال  reasoning یک مفهوم عام است و می توان برای انسان نیز بکار برده شود، ولی استنتاج یا Inference مفهوم فنی تر است و در مرحله پیاده سازی بکار برده می رود. Inference بخش های قابل پیاده سازی reasoning است.

* استدلال استنباطی(deductive Reasoning)

روش استنتاج استنباطی، روشی از کل به جزء می باشد.

Implication: I will wet if I am standing in the rain

Axiom: I am standing in the rain

Conclusion: I will get wet


* استلال استقرایی(Inductive Reasoning)

روش استنتاج استقرایی، جزء به کل می باشد. انسان ها استدلال استقرایی را برای رسیدن به نتایج کلی، با استفاده از مجموعه ای محدود از حقایق و با کمک فرایند تعمیم بکار می برند.

Premise: Monkeys in the pittsburgh zoo eat benannas

Premise: Monkeys in the eram zoo eat benannas

Conclusion: In general, all monkeys eat benana


نکته: روش استقرایی برای ایجاد قوانین استفاده می شود، در حالی که روش استنباطی برای رسیدن به نتایج، استفاده می کنند.


* استدلال معکوس یا انتزاعی(Absuctive Reasoning)

در استدلال استنباطی، از علت به معلول می رسیم، در صورتی که در استدلال معکوس، از معلول به علت می رسیم. این استدلال را استنتاج با ظاهر فریبنده یا توجیه کننده(Plausible Inference)

Implication: Ground is wet if it is raining

Axiom: Ground is wet

!!?Conclusion: It is raining

*استدلال قیاسی(Analogical Reasoning)

استدلال قیاسی، از مقایسه مفهومی با مفهوم دیگر بدست می آید.

:Tiger Frame

Specialization of: Animal

Number of legs: 4

Eats: meat

Lives: India and south asia

Color: tawny with stripes

در این مثال ویژگی های ظاهری و بعضی صفات ببر آمده است، حالاگر شخصی باشد که تا بحال ببر را ندیده باشد ولی شیر را دیده باشد، برای اینکه به او ببر را بشناسانند، می گوییند تفاوت ها و شباهت های شیرها با ببر ها چیست، تا شخص با استفاده از تجربیات قبلی، یک تصویرذهنی از ببر تشکیل دهد. در این نوع استدلال افراد یک مدل ذهنی از مفاهیم را از طریق تجربیات پیشین در ذهن خود تشکیل می دهد.

* استدلال عقل سلیم(Common Sense reasoning)

این استدلال از منطق خواصی پیروی نمی کند. در این روش بگونه ای استدلال می شود که انتظار می رود، بهترین استدلال ممکن باشد، در صورتی که ممکن است بهترین استدلال نباشد ولی در اکثر موارد درست است.

یکی از تمایز هوش مصنوعی و هوش طبیعی عقل سلیم است که مدل سازی آن بسیار سخت و دشوار است. به عبارت دیگر از پیچیدگی زیادی برخوردار است. استدلال عقل سلیم معمولا ترکیبی از چندین استدلال است.


*استدلال غیر یکنواخت(non monotonic Reasoning)

در این نوع استدلال با افزوده شدن حقایق جدید، ممکن استحقایق و قواعد قدیم باطل و نادرست شوند. بطور مثال، اگر در یک سیستم خبره پزشکی بوجود نوعی بیماری پی ببریم ولی در طول مدتی که بیماری تشخیص داده شود، ممکن است بیماری از بین رفته باشد و یا بیماری های دیگری اظافه شده شود.

بطور مثال اگر بیماری سرما خوردگی دیر تشخیص داده شود به بیماری ذات الریه تبدیل می شود. استدلال های احتمالی از نوع استدلال های غیر یکنواخت محسوب می شوند.

-استدلال های یکنواخت ساده ترند یا استدلال های غیر یکنواخت؟چرا؟

استدلال های یکنواخت، به علت اینکه بحث کنترل ناسازگاری در آنها وجود نداشته و در طول زمان طراحی سیتم های خبره حقایق و قوانین، ثابت خواهد بود.

+تحقیق کنید که علاوه بر روش های استدلال نام برده شده، چه روش های استدلال دیگری وجود دارد.


اگر بحث برایتان جالب بود، ادامه دارد...

منبع اصلی: هوش مصنوعی راسل و سیستم خِبره دورکین

جزوه سیستم خبره: کمال میرزایی

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 23:17  توسط امین  |